Használati Feltételek

Jogi Információk

A CENTILI TÁRSASÁG TECHNOLÓGIÁJÁNAK HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK KÖTELEZETTSÉGEIT (BELEÉRTVE A CENTILI TÁRSASÁG MINDEN POLITIKÁJÁT), MISZERINT A SZERZŐDÉS ÉS A POLITIKA ALKALMANKÉNT VÁLTOZHAT. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, NEM HASZNÁLHATJA A CENTILI TÁRSASÁG TECHNOLÓGIÁJÁT, ÉS NEM IS FÉRHET HOZZÁ.

A végső felhasználóval kötött szerződés (“szerződés”) az ön (“ön”, “önnek”, “öné”) és a Centili Ltd társaság, Nagy-Britanniában nyilvántartott társaság közötti szerződés, amely székhelye az 5. emeleten található, Jermyn Street 86, London, SW1Y 6AW, Nagy-Britannia („mi”, „bennünket”, „nekünk”, „miénk” vagy „Centili”), és a mi, ön által használt technológiáinkra alkalmazandó, amely az elektronikus-digitális tartalom („EDS”) fizetése lehetővé tétele folyamatának része, a Centili társaság technológiájához tartozó mobilkészülékek, www.centili.com honlap és minden kapcsolódó honlap és termék használatával (együttesen mint „Centili társaség technológiája” megjelöltek). A jelen szerződés alkalmazandó, függetlenül attól, hogyan fér hozzá a Centili társaság technológiájához. A jelen szerződés megmagyarázza a mi vonatkozó törvényes jogainkat és kötelezettségeinket és az ön vonatkozó törvényes jogait és kötelezettségeit, kapcsolatunk minden vonatkozása tekintetében. A jelen szerződés feltételei mellett, elfogadja az önnek nyújtott politika, értesítés, eljárás, specifikáció, kézikönyv és irányelv feltételeit is, amelyek a Centili társaság honlapján találhatóak, a www.centili.com („honlap”) címen, vagy amelyekre a jelen szerződésben utalunk (együttesen mint „Centili társaság politikája” megjelöltek). Bármikor megváltoztathatjuk a jelen szerződés feltételeit (beleértve a Centili társaság bármely politikáját is), vagy a Centili társaság technológiájának jellemzőit. A módosított szerződést vagy a Centili társaság módosított politikáját azonnal megjelenítjük honlapunkon. Bármely ilyen típusú feltételmódosítás akkor lép hatályba, ha arról értesítettük önt, a honlapon való közzététellel. A Centili társaság technológiájának további használatával teljes mértékben elfogadja a szerződés módosításait.

 

1. A CENTILI TECHNOLÓGIÁJÁNAK HASZNÁLATA

Ahhoz, hogy használni tudja a Centili társaság technológiáját, olyan mobiltelefonnal kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi az SMS küldését, és amely használni tudja a Premium SMS szolgáltatást, amelyre a tárgyhoz tartozó mobilszolgáltató által („megfelelő mobilkészülék”) felhatalmazott. Amennyiben ön természetes személy, vagy (a) legalább 18 évesnek kell lennie, vagy (b) legalább 13 évesnek, és szülői vagy gondnoki engedéllyel kell rendelkeznie a Centili társaság technológiájának használatához. Amennyiben vállalatot képvisel, előírásosan felhatalmazással kell rendelkeznie ahhoz, hogy a a vállalat nevében megkösse a jelen szerződést. Kijelenti, hogy megfelelő mobilkészülék tulajdonosa vagy felhatalmazott használója, és felelős minden kísérő költségért és/vagy a számlát fizető általi engedéllyel rendelkezik, miszerint használhatja a Centili társaság technológiáját, áru vagy szolgáltatás beszerzésének céljából. Költségkorlátozásra is lehetőség van, amelyet üzleti tevékenység alapján valósíthat meg, valamint előfizetési és meghatározott időintervallum korlátozásra, amelyeket az EDS tekintetében szellemi tulajdonjoggal rendelkező alanyok („kereskedők”) állítanak fel, vagy azok a mobilszolgáltatók, amelyek lényegesek az ön által történő, elektronikus-digitális tartalmak megvásárlásához. A Centili vagy az ön mobilszolgáltatója, saját belátása szerint, elutasíthatja azokat a költségeket, amelyek megdöntik azokat a korlátozásokat. A tartozások az ön telefonjára küldött üzenetben vagy üzenetekben lesznek megjelölve. Minden egyéb feltétel, amely az EDS költségekre vonatkozik, megtalálható lesz azokban a szerződésekben, amelyeket a kereskedőkkel és/vagy mobilszolgáltatókkal kötött. Az ön szolgáltatója térítményt és illetéket vezethet be, amennyiben köteles megfizettetni önnel az esetleges, nem törlesztett költségeket. Ön felelős minden térítményért vagy egyéb kötelezettségért, amelyet az ön mobilszolgáltatója megfizettethet minden, tárgyat képező adat- vagy üzenetszolgáltatásra, beleértve,  de nem korlátozódva az SMS-re, kivéve ha másként meg nem határozott. A Centili vagy a vele kapcsolatban álló vállalatok semmilyen körülmények között nem lesznek felelősek a vezeték nélküli elektronikus vagy SMS üzenetek költségeiért, amelyek a felhasználót vagy azt a személyt terhelik, aki hozzá tud férni a vezeték nélküli készülékhez, vagy felhasználó telefonszámához. Hozzáférhet a közelmúltban végrehajtott üzleti tevékenységeiről szóló információkhoz, amennyiben azok elérhetőek, a honlapon erre a célra előlátott részben történő bejelentkezéssel, és az utolsó üzleti tevékenység alkalmával kapott PIN bevitelével. Érti, elismeri és egyetért azzal, hogy a Centili, saját belátása szerint, és bármely felhasználó iránti felelősségvállalás nélkül, bármikor letilthatja a Centili vállalat technológiájához való hozzáférést, előzőleges értesítés nélkül. A Centili, honlapján értesítést adhat ki a szolgáltatásnyújtás megszakításáról, vagy a szolgáltatásnyújtás módosításáról. A Centili társaság technológiájának további használatával teljes mértékben elfogadja a szerződés módosításait.

 

2. ADATHASZNÁLAT

A Centili nem fogja az ön mobilszámát harmadik fél hirdetési céljaira használni. Az ön adatainak használatát a Centili társaság adatvédelmi politikája fogja szabályozni:

A Centili (a saját nevében, és alárendelt személyei és vele kapcsolatban álló személyek nevében, „Centili”) kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és védi az ön magánszféráját. Értékeljük az ön bizalmát, és szeretnék ha megértené, hogyan védjük, gyűjtjük be, használjuk és tárjuk fel azokat a személyes adatokat tartalmazó információkat, amelyeket megoszt velünk. Ez az adatvédelmi nyilatkozat azokra a személyes adatokat tartalmazó információkra alkalmazandó, amelyeket minden, Centili társasággal történő kölcsönös viszony alkalmával kapunk, mint például amikor megtekinti a honlapot, használja a Centili társaság technológiáját, vagy kapcsolatba lép a Centili társaság segélyszolgálatával. Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy ismeri azon személyes adatokat tartalmazó információk begyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos gyakorlatunkat, amelyek személyes adatokat tartalmazó információnak számítanak, és amelyeket a személy azonosítása érdekében lehet használni. Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azokra a kereskedőkre, akik hozzáférnek honlapunk kereskedők részére szánt részeihez, és akik használják azokat. A kereskedőkről szóló adatok és információk begyűjtését, használatát és feltárását a Centili és kereskedő között köttetett jogi szerződés szabályozza.

Mit gyűjtünk be? Azért gyűjtjük be a személyes adatokat tartalmazó információkat, hogy feldolgozhassuk a Centili társaság technológiájának használata során végzett üzleti tevékenységeket, és hogy irányítani tudjuk az ügyvitelt. A Centili társaság technológiájának használata során begyűjtött, személyes adatokat tartalmazó információ lehet kapcsolatteremtésre szolgáló információ, mint mobilszám, vezeték nélküli hálózat, ország, számla összege és kereskedő, vagy egyéb effajta infromáció, amelyet az ön jóváhagyásával gyűjthetünk be, vagy a törvény által engedélyezett, illetve előírt mértékben.

Hogyan használjuk az információkat? A személyes adatokat tartalmazó információkat különböző módon használjuk, például arra, hogy befejezhessük az ön üzleti tevékenységét, kezelhessük az esetleges problémákat, amelyek az üzleti tevékenység végzése közben lépnek fel, hogy megakadályozhassuk a csalást és visszaélést, igazolás és kockázatkezelés érdekében, és egyéb módon, jóváhagyás mellett, vagy a törvény által engedélyezett, illetve előírt mértékben. A Centili adatbázisban tárolhatja a személyes adatokat tartalmazó infromációkat, ügyvitelünk kezelése érdekében, beleértve az önnel folyó kapcsolatunkat is, piackutatás érdekében és közvetlen marketing célokra, kizárólag az ön jóváhagyásával. Összekapcsolhatjukat a személyes adatokat tartalmazó információkat a nyilvános információkkal, vagy egyéb információval, amelyet tekintélyes kereskedőktől kaptunk, az érvényes törvény által engedélyezett mértékben, a kapcsolattartási információk frissítése érdekében, vagy a demográfiai profil előmozdítása érdekében. Az ön információit legalább 5 évig őrizzük, illetve amennyi ideig szükséges ahhoz, hogy teljesítsük törvényes kötelezettségeinket, vagy megoldjuk vagy jogvitáinkat. Amennyiben szeretné igényelni információi rendszerünkből történő eltávolítását, illetve szolgáltatásnyújtásunkat nem igényli a továbbiakban, lépjen velünk kapcsolatba.

Kivel osztjuk meg az infromációkat? A Centili nem fogja eladni, kölcsönözni vagy bérbe adni az ön személyes adatait tartalmazó infromációkat. Az előző szövegben leírt módon megoszthatunk minden infromációt a kereskedőkkel, a velünk kapcsolatban álló alanyokkal és képviselőinkkel, az áruval és azon szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeket azok a felek a Centili társaság részére, vagy a Centili társasággal együtt végez, a „Hogyan használjuk az információkat? részben leírt célokra, és egyéb, törvény által engedélyezett, illetve előírt célra. Az ön személyes adatait tartalmazó infromációkat, különösen hirdetési célokra, a Centili és/ vagy képviselőnk mindig az ön jóváhagyásával fogja használni, és azon érvényes törvény tiszteletben tartásával, amely az ügyfél jóváhagyására vonatkozik. A törvény szerint  engedélyezett, illetve kötelező feltárások alatt érthetjük a büntető vagy kormányzati vizsgálatot segítő, csalás megakadályozására és feltárására szolgáló, és bírósági meghagyás végrehajtására szolgáló együtműködést, vagy a bírósági felhívásra való megjelenést. A Centili társaság képviselőit kötelezik a megfelelő adatvédelmi kötelezettségek. Kereskedőink, képviselőink és a velünk kapcsolatban álló alanyok az európai gazdasági területen kívül is lehetnek. A Centili feltárhat egyes vagy minden, személyes adatot tartalmazó információt kereskedői és szolgáltatásnyújtói számára, az igényelt üzleti tevékenység feldolgozása, felhasználói élmény előmozdítása céljából, vagy a nevünkben történő ügyviteli támogatás funkció végrehajtásának érdekében. A szolgáltatásnyújtókkal kötött szerződéseink tartalmazni fogják a bizalmasságról és azon információk bármely más célra történő használatának korlátozásáról szóló rendeleteket. Amennyiben a Centili egyesülés, üzletszerzés vagy vagyonrész vagy teljes vagyon eladásának bárminemű tárgya lesz, feltárhatjuk az üzleti tevékenység felmérésével kapcsolatos, személyes adatokat tartalmazó infromációkat harmadik személynek. Az újonnan alakított társaság, vagy az üzletszerzést végrehajtó társaság, vagyon eladása esetén, hozzáférhetne a személyes adatokat tartalmazó információkhoz, amelyekre továbbra is vonatkozna a jelen adatvédelmi nyilatkozat.

Választás. A Centili nem fogja használni vagy megosztani az ön személyes adatait tartalmazó információt az előző szövegben leírt móddal ellentétben, anélkül, hogy választási lehetőséget biztosítana önnek. Ki kell hogy jelentsen minden, ön által engedélyezett és jóváhagyott, személyes adatot tartalmazó információ megosztást, az előző szövegben leírt módon. De, abban az esetben, ha az érvényes törvény határozott  jóváhagyást vagy bejelentést igényel a személyes adatokat tartalmazó információk begyűjtésére és használatára, a Centili folyamatokat és eljárásokat hajt végre annak érdekében, hogy az ilyen információk határozott jóváhagyás mellett kerüljenek begyűjtésre. Az ön mobilszámát nem fogják a Centili társaság technológiája közvetlen hirdetésének céljából használni, kivéve ha felkínálják ezt a használatot, vagy választási lehetőséget.

Pontosság és hozzáférés. A Centili kötelezi magát, hogy gondoskodik arról, hogy az önről kapott és használt információk pontosak, a tervezett cél tekintetében. Bármikor  kapcsolatba léphet velünk  az azonosítást lehetővé tevő, az ön személyes adatait tartalmazó információk áttekintése, frissítése, törlése vagy kijavítása (a további használathoz) érdekében, és amelyeket a Centili tart fenn. Kérelmére, annak benyújtásától számított harminc (30) napon belül válaszolunk. Segíthet nekünk a pontos nyilvántartás fenntartásában azzal, ha értesít bennünket  a személyes adatait tartalmazó információkkal kapcsolatban fellépő módosításról.

Adatok biztonsága. A Centili fizikai, elektronikus és eljárásbeli biztonsági intézkedéseket használ az ellenőrzésünk alatt álló információk elveszésének, azokkal való visszaélés és módosítása védelmére. A Centili szabványos gyakorlatot és biztonsági intézkedést kínál az általunk begyűjtendő, személyes adatokat tartalmazó információk védelmére és biztosítására. A személyes adatokat tartalmazó információkhoz való hozzáférés a kereskedőkre, alkalmazottakra és szolgáltatásnyújtókra korlátozott, akiknek szükségük van azon információkhoz való hozzáfárésre, ahogyan az a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt. A Centili megköveteli szolgáltatásnyújtóitól a szabványok tiszteletben tartását, a személyes adatokat tartalmazó infromációk biztonsága, begyűjtése, használata és megosztása tekintetében, valamint az érvényes törvény tiszteletben tartását. Megfelelően elkötelezettek vagyunk a rendszer biztonságának biztosítása iránt. Elkötelezettségünk ellenére, nem tudjuk szavatolni, hogy a személyes adatokat tartalmazó infromációkhoz nem lehet hozzájutni, hogy nem lehet őket feltárni, módosítani vagy megsemmisíteni, az adminisztratív, kezelési és technikai védelmi intézkedések megsértésével. Ha érzékeny infromációkat visz be, mint pl. mobilszám, kódoljuk azokat az infromációkat, biztonsági átviteli protokoll technológiájának használatával (SSL). Amennyiben a Centili tudomást szerez a biztonsági rendszerek megsértéséről, megpróbálhatjuk értesíteni önt elektronikus úton, így megfelelő védelmi lépéseket tehet. A Centili társaság technológiájának használatával egyetért azzal, hogy a Centili kommunikálhat önnel elektronikus úton, vagy rövid szöveges üzenetátvitel szolgálatáson keresztül (SMS). A Centili értesítést tehet közzé a honlapon, amennyiben a biztonság megsértésére kerül sor.

Személyazonosság lopásának megakadályozása. A Centili elkötelezetten védi az ön személyes adatait tartalmazó információkat. Soha nem fogunk önnek kérelmet küldeni személyes adatait tartalmazó információk megadására faxon vagy elektronikus postán keresztül. Kérjük, ne küldjön a Centili társaság részére bizalmas személyes adatokat tartalmazó információkat, mint pl. társadalombiztosítási szám, hivatalos személyazonossági számok vagy számlaszámok, nem biztonságos elektronikus üzeneten keresztül. Bizalmas információkat küldhet a társaság részére postán, telefonon keresztül, vagy úgy, hogy kapcsolatot teremt velünk. Ne engedje, hogy tévedést okozzanak azok az elektronikus üzenetek, amelyek látszólag tőlünk érkeztek, és amelyekben személyes adatokat tartalmazó infromációkat kérnek.

Keresés. Ha rákeres honlapjainkra, vagy oldalakat igényel, automatikusan begyűjtünk bizonyos technikai információkat az ön látogatásáról. Az ilyen szabványos információtípus példák magukba foglalják az ön által használt internetolvasó fajtáját, az ön IP címét, olvasó fejezeteit, az ön által igényelt fájlokat és a domen nevét, valamint az országot, amelyből az infromációkat keresi. Azért használjuk ezt a techikai infromációtípust, hogy honlapunk szabályosan működjön, hogy jobban megértsük, honlapunk milyen módon használják a látogatók, és hogy javítsuk honlapunkat, annak tartalmát és funkcionalitását, az ön szükségleteinek kielégítése érdekében. Azon törekvéseink részeként, miszerint megvédjük ügyfeleinket a csalástól, azokat az információkat segítségként is használjuk az ön személyazonosságának ellenőrzésére, a honlapra való csatlakozás alkalmával.

Sütik. Honlapjaink némelyike tartalmazhat “sütiket” vagy adatokat, amelyeket az ön webolvasójára küldenek, és amelyeket a számítógépen őriznek. Ezen “sütik” célja, hogy serverünk felismerje önt, mint a Centili társaság technológiájának felhasználóját, amennyiben ugyanazon számítógép vagy olvasó használatával látogatja meg ismét honlapunkat. Amennyiben nem szeretne ilyen sütiket kapni, általában beállíthatja webolvasóját, hogy ne fogadja el a sütiket, vagy értesítse önt süti érkezéséről. Elutasíthatja a sütiket, amennyiben azt az ön webolvasója engedélyezi, de abban az esetben, nem biztos, hogy használni tudja honlapjaink minden lehetőségét és funkcionalitását. A Centili nem köti össze az általunk, sütikben őrzött információkat azon személyes adatokat tartalmazó információkkal, amelyek lehetővé teszi a személyazonosítást, és amelyeket megad a honlap látogatása közben.

Harmadik fél gyakorlata a magánszféra tekintetében. A Centili társaság nem felelős azon gyakorlatokért, tartalmak vagy infromációk tekintetében, amelyeket  más, honlapunkkal kapcsolatban álló honlapok alkalmaznak, vagy amelyek használják a Centili társaság technológiáját. A legtöbb esetben, ha megadottak a kapcsolatok, azok mint szolgáltatásokról szóló infromáció-mutatók adottak, amelyek hasznosak lehetnek a felhasználók számára. Azok a weboldalak és azon kereskedők weboldalai, amelyek a Centili társaság technológiája segítségével nyújtanak mobil fizetési pénzforgalom szolgáltatásokat, saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkeznek. Javasoljuk, tekintse meg azon weboldalak adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt információkat ad nekik személyes adatairól. A Centili nem lesz felelős az ön személyes adatait tartalmazó információk kezeléséért, csak az itt leírt esetekben.

Harmadik fél sütijei. Partnereink, kereskedőink és szolgáltatásnyújtóink sütijeinek használatát nem foglalja magába a mi adatvédelmi nyilatkozatunk. Nincs hozzáférésünk azokhoz a sütikhez, és nem is tudjuk irányítani őket. Partnereink, kereskedőink és szolgáltatásnyújtóink munkamenet azonosítóval ellátott sütiket használhatnak, hogy megkönnyítsék önnek a honlapunkon keresztüli mozgást.

Gyermekek általi használat.

 A Centili tudatosan nem gyűjt személyes adatokat tartalmazó információkat 13 éven aluli gyermekektől, szülő vagy gondnok jóváhagyása nélkül. Viszont, ez nincs kapcsolatban az EDS-sel, sem bármely típusú EDS vásárlásához szükséges életkorral. Ez az ön, azon harmadik személlyel kötött szerződésében lesz belefoglalva, amelytől az EDS vásárolta.

Adatvédelmi nyilatkozat módosítása.

A Centili számára az ön bizalma az egyik legjelentősebb érték. Mindig azon fogunk dolgozni, hogy megvédjük ügyfeleink magánszféráját, és állandó jelleggel felülvizsgáljuk adatvédelmi politikánkat. A honlap mindig a legújabb adatvédelmi nyilatkozatot fogja tartalmazni. Amennyiben úgy döntünk, megváltoztatjuk gyakorlatunkat adatvédelem tekintetében, azt a változtatást közzétesszük a honlapon az adatvédelmi nyilatkozat mellett, hogy tisztában legyen vele, milyen információkat gyűjtünk be, hogyan használjuk azokat, és milyen körülmények között tárjuk fel, ha ilyen körülmények egyáltalán léteznek. Fenntartjuk annak a jogát, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosíthatjuk, ezért kérjük, nézze át gyakran. A Centili társaság technológiájának további használatával teljes mértékben elfogadja az adatvédelmi nyilatkozat módosítását.

További információ, illetve ha kérdése van.

Amennyiben további kérdése van adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, vagy az ön személyes adatait tartalmazó információk használati módjáról, kapcsolatba léphet velünk.

 

3. A CENTILI TÁRSASÁG TECHNOLÓGIÁJA

A Centili társaság technológiája lehetővé teszi önnek mobiltelefonja használatát tartalmak, elfogadható áru és/vagy szolgáltatás vásárlására, harmadik féltől mint kiadótól („kiadók”), üzleti tevékenység vagy előfizetés alapján. A Centili társaság, az ön által kiválasztott vagy indított, Centili társasághoz való hozzáférés lehetővé tétele korlátozott szerepén kívül, nem vesz részt az ön, bármely más felhasználó vagy bármely kiadó közötti üzleti tevékenység egyikében sem. A Centili nem bank, sem pénzügyi társaság, nem foglalkozik pénzátutalással, sem bármilyen más szabályzott vagy nem szabályzott, banki vagy banki szolgáltatást nyújtó alany. Használhatjuk egy vagy több harmadik alany, feldolgozó és/vagy pénzügyi intézmény szolgáltatásait, a Centili társaság technológiájának biztosítása és az ön üzleti tevékenységeinek feldolgozása érdekében.

 

4. CSALÁS

A Centili társaság technológiáját kizárólag a felhatalmazott kiadóval történő üzleti tevékenység céljából lehet használni, de bármilyen törvénytelen, bármilyen típusú csalási célra nem. Amennyiben úgy véli, mobilkészülékét engedély nélkül használták, csalárd módon és törvénytelenül, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.  A Centili társaság saját belátása szerint, az ön által adott, csalás vagy törvénytelen viselkedés bejelentésével kapcsolatos információt továbbíthatja a meghatározó szervnek.

 

5. A CENTILI TÁRSASÁG TECHNOLÓGIÁJÁNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK

Ha bármilyen okból kifolyólag elégedetlen a Centili társaság technológiájával, vagy más problémája akad vele, lépjen velünk kapcsolatba. A Centili állandó jelleggel dolgozik a Centili társaság technolgógiájának javításán, és minden erőfeszítést megtesz, hogy azonnal kivizsgálja a problémát, az ön megelégedettsége érdekében.

 

6. AZ ÖN FELELŐSSÉGE

Ha ön vásárló, és nem elégedett a Centili társaság technológiája segítségével vásárolt bármely tartalommal, áruval vagy szolgáltatással, először közvetlenül a kiadóval kell kapcsolatba lépnie. Elismeri, elfogadja és jóváhagyja, hogy az ön kapcsolata a Centili társasággal a jelen szerződés 3. pontjában említett leírásra korlátozott, az ön és a harmadik fél közötti kapcsolat céljának teljesítésére, és hogy a Centili nem felelős azért az EDS-ért, amelyet a Centili társaság technológiája segítségével vásárolt. Amennyiben nem tudja megoldani a problémát a kiadóval, lépjen velünk kapcsolatba, és a Centili, saját belátása szerint, dönthet úgy, hogy felkéri a kiadót az ön problémájának megoldására.

 

7. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Nem tudjuk ellenőrizni azon EDS minőségét, megfelelőségét, biztonságát, megbízhatóságát, törvényességét, sem egyéb aspektusát (a), amelyet a Centili társaság technológiája segítségével vásárolhat vagy adhat el, vagy (b) a kiadó bármely webáruházán vagy weboldalán keresztül, amelyhez hozzáférhet a Centili társaság technológiája használatának keretein belül. Nem ellenőrizzük a kiadó ügyleteit vagy státusát. Nem vagyunk kötelesek visszatérítést adni, amennyiben kiderül, hogy valamely termék vagy szolgáltatás nem tesz eleget az ön elvárásainak, vagy ha a kiadó nem teljesíti kötelezettségeit. Nem vagyunk kötelesek, és nem tudjuk szavatolni, hogy az üzleti tevékenységekkel kapcsolatos esetleges jogvitát az ön javára tudjuk megoldani. A Centili társaság technológiáját a látott állapotban és felelősségvállalás nélkül nyújtja. Elismeri és jóváhagyja, hogy a Centili társaság technológiája alkalmanként késhet, megszakadhat vagy változhat, meghatározatlan időre, a Centili társaság ésszerű ellenőrzésén kívül eső körülmények következtében, beleértve, de nem korlátozódva az esetleges pontatlanásgra, megszakításra vagy a közvetítés késésére, azon telekommunikációs szolgáltató részéről, amely szolgáltatását használja a megfelelő mobilkészülékhez, a vezeték nélküli webhez való csatlakozáshoz, vagy az esetleges megszakításokra, hibákra vagy a Centili társaság technológiája nyújtásának lehetetlenségére, függetlenül attól, hogy az ok sztrájk, áramkiesés, felszerelés meghibásodása vagy egyéb ok. A Centili és vele kapcsolatban álló alanyok nem felelősek a Centili társaság technológiájából eredő vagy azzal kapcsolatos keresetért, és amelyek ilyen késésekből, megszakításokból, meghibásodosokból vagy hasonló mulasztásból erednek. A Centili vagy bármely vele kapcsolatban álló alany vagy társulás semmi esetben  nem felel a közvetett, következménnyel járó vagy külön kárért, beleértve az elveszített keresetet is, amely az ön által történő, Centili társaság technológiájának használatából ered, még ha ezeket a károkat ésszerrűen előre is lehetett látni, és ha értesítést adtunk is ki róluk. Ezek a korlátozások alkalmazandóak minden,  jogi eljárás megindítására szolgáló okra, attól függetlenül, hogy a szerződés megszegéséből, vétségből ered-e vagy sem (beleértve a figyelmetlenséget is), vagy bármely más jogi elméletre. Mobiltelefon vagy más megfelelő, használatra alkalmas mobilkészülék azonosításával, a Centili társaság technológiája mellett, a Centili nem javasol, nem engedélyez, nem jelenti ki, és nem ad semmilyen jótállást annak a készüléknek a teljesítményére vagy működésére. Ön a felelős a megfelelő mobilkészülék kiválasztásáért, valamint annak működésével kapcsolatos problémáért, teljesítményért, és azzal a készülékkel kapcsolatos, az ön telekommunikációs szolgáltatója irányába esedékes költésgekért. Kivéve, ha az érvényes törvény vagy rendelet másként elő ne írja, a Centili véget vethet a Centili társaság technológiájának ön által történő használatának, valamint alkalmanként kibővítheti, csökkentheti vagy leállíthatja a szolgáltatás használatával engedélyezett üzleti tevékenységek fajtáját és/vagy összegét, megváltoztathatja a nyilvántartási és üzleti tevékenység korlátozási folyamatát, amely kapcsolatban áll vele, biztonsági probléma vagy egyéb faktor alapján, bármikor, saját belátása szerint, és előzetes értesítés nélkül. Az EDS-sel kapcsolatos jogok és kötelezettségek, valamint a beszerzéshez szükséges jóváhagyások és/ vagy az ön, EDS megvásárlásának visszavonására vonatkozó joga, nem a Centili társaság felelőssége.

 

8. ELFOGADHATÓ HASZNÁLAT

Mindig tartsa magát az érvényes törvényekhez, jogszabályokhoz és előírásokhoz, amelyek a Centili társaság technológiájának ön által történő használatára vonatkoznak. Nem korlátozva az előzőekben említetteket, nem lehet fizetési, társulási vagy szolgáltatásnyújtó ügynökség közvetítő, és egyéb módon sem értékesítheti tovább a Centili társaság technológiáját harmadik fél nevében, beleértve, ne nem korlátozódva az eszközök kezelésre, valamint az eszközök feldolgozására és átadásra egyéb harmadik fél számára. Elutasíthatjuk a Centili társaság technológiájának nyújtását, és jogunkban áll lehetetlenné is tenni azt az ön, vagy egyéb felhasználó számára, bármikor, és bármilyen okból kifolyólag, bármilyen ok nélkül, beleértve, de nem korlátozódva a csalás gyanújára, törvénytelen, nem felhatalmazott vagy nem megfelelő viselkedésre, vagy ha a Centili társaság technológiájának ön által történő használata túl gyakori visszatérítési vagy visszafizetési kérelmet von maga után.

 

9. JÓTÁLLÁS NEM LÉTEZÉSE

A CENTILI TÁRSASÁG TECHNOLÓGIÁJÁT ÉS HONLAPJÁT A LÁTOTT ÁLLAPOTBAN NYÚJTJUK. AZ ÉRVÉNYES TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, NEM ADUNK SEMMILYEN, SEM HATÁROZOTT, SEM KI NEM FEJTETT NYILATKOZATOT ÉS JÓTÁLLÁST A HONLAP, A CENTILI TÁRSASÁG TECHNOLÓGIÁJA VAGY BÁRMELY ALKALMAZÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ TEKINTETÉBEN, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZÓDVA A KÖVETKEZŐKRE: (A) KIADÁS LEHETŐSÉGÉNEK BÁRMILYEN, KI NEM FEJTETT JÓTÁLLÁSA, MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ ALKALMASSÁG, JOGOK NEM SÉRTÉSE; (B) HOGY A CENTILI TÁRSASÁG HONLAPJA,  TECHNOLÓGIÁJA, VAGY BÁRMELY ALKALMAZÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ ELEGET TESZ AZ ÖN IGÉNYEINEK, HOGY MINDIG ELÉRHETŐ, KEDVEZŐ, MEGSZAKÍTÁS MENTES, IDŐBENI, BIZTONSÁGOS LESZ, HIBA NÉLKÜL FOG MŰKÖDNI, VAGY TARTALMAZNI FOG MEGHATÁROZOTT JELLEMZŐKET VAGY FUNKCIONALITÁSOKAT; VAGY (C) BÁRMILYEN KI NEM FEJTETT JÓTÁLLÁS, AMELY A KAPCSOLATOKBÓL VAGY KERESKEDELMI SZOKÁSOKBÓL ERED.

 

10. FELEŐSSÉGKORLÁTOZÁS

AZ ÉRVÉNYES TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN, MI ÉS A VELÜNK KAPCSOLATBAN ÁLLÓ ALANYOK (VALAMINT A MI ÉS AZOK DOLGOZÓI, IGAZGATÓI, KÉPVISELŐI) NEM FELELÜNK SEMMILYEN KÖZVETLEN, MELLÉKES, BÜNTETÉSSEL VAGY KÖVETKEZMÉNNYEL JÁRÓ KÁROKÉRT, AMELYEK A JELEN SZERZŐDÉSBŐL, HONLAPBÓL, CENTILI TÁRSASÁG TECHNOLÓGIÁJÁBÓL (BELEÉRTVE A CENTILI TÁRSASÁG TECHNOLÓGIÁJÁNAK HASZNÁLHATATLANSÁGÁT IS), VAGY BÁRMELY MEGVÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSBÓL VAGY ÁRUBÓL VAGY A CENTILI TÁRSASÁG TECHNOLÓGIÁJA SEGÍTSÉGÉVEL MEGKEZDETT ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL ERED, VAGY AZOKÉRT A KÁROKÉRT, AMELYEK A FELSOROLTAKKAL KAPCSOLATOSAK. AZ ÉRVÉNYES TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN, A CENTILI TÁRSASÁG VAGY A VELÜNK KAPCSOLATBAN ÁLLÓ ALANYOK (VALAMINT A MI ÉS AZOK DOLGOZÓI, IGAZGATÓI, KÉPVISELŐI) TELJES FELELŐSSÉGE, AMELY A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL ERED, VAGY AMELY AZZAL KAPCSOLATOS, AKÁR SZERZŐDÉSBEN, VÉTSÉGBEN (BELEÉRTVE A FIGYELMETLENSÉGET, TERMÉK IRÁNTI FELEŐSSÉGET VAGY EGYÉB ELMÉLETET), JÓTÁLLÁSBAN VAGY EGYÉB MÓDON, SEMMI ESETBEN SEM HALADJA MEG ANNAK A TÉRÍTMÉNYNEK A MAGASSÁGÁT, AMELYET SZOLGÁLTATÁSUNK, ÖN ÁLTAL HÁROM (3) ÉVEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL KERESÜNK, AMELYEK KÖZVETLENÜL MEGELŐZIK A KÁRTÉRÍTÉSI KÉRELEM TÁRGYÁT KÉPEZŐ ESEMÉNYT, FELELŐSSÉG TEKINTETÉBEN.

Egy esetben sem felelünk önnek a jelen szerződés szerinti kötelezettség részünkről (vagy alkalmazottaink, képviselőink részéről) történő elmulasztása vagy késése miatt, függetlenül attól, hogy a mulasztás vagy késés olyan esemény vagy feltétel eredménye-e vagy sem, amely a mi irányításunkon kívül esik. Bizonyos országok törvényei vagy egyéb illetékességei nem engedélyezik a ki nem fejtett jótállások vagy mentességek korlátozását meghatározott kártérítésért, vagy azok korlátozását. Amennyiben érvényesek azok a törvények, az előzőekben említett néhány vagy összes, felelősségről, mentességről vagy korlátozásról való lemondás, lehet, hogy nem fog önre vonatkozni, és a jelen szerződésben említett jogok mellett egyéb jogai is lehetnek. Felelősségünk a törvény által engedélyezett legnagyobb mértékben korlátozott.

 

11. KÁRTÉRÍTÉS

Kártérítést fog nekünk, valamint a velünk kapcsolatban álló alanyoknak is (azok alkalmazottainak, igazgatóinak, képviselőinek) fizetni, és nem fog bennünket, sem az említett alanyokat felelősnek tekinteni, bármely kereset, költség, veszteség, kár, ítélet, büntetés, kamat és kiadás (beleértve, de nem korlátozódva az ésszerű ügyvédi díjszabásra) tekintetében, amelyek bármely keresetből, intézkedésből, felülvizsgálatból, vizsgálatból, bármilyen lekérésből vagy egyéb, személy vagy alany által indított eljárásból erednek, és amelyek a következőkből erednek, vagy kapcsolatban állnak azokkal: (a) nyilatkozataink, jótállásaink vagy a jelen szerződéssel meghatározott kötelezettségeink tényleges vagy állítólagos megszegésével, beleértve, nem korlátozódva a Centili társaság politikájának esetleges megsértésére; (b) a Centili társaság technológiájának téves vagy nem illő használatával; vagy (c) a Centili társaság technológiájának esetleges törvénytelen vagy csalárd módon történő használatával.

 

12. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

12.1. Elektronikus értesítések és az ön jóváhagyása

Önnel főleg az ön nyilvántartott elektronikus címén keresztül értekezünk (elektronikus és SMS üzenetek küldésével). A Centili társaság technológiájának használatával, és ezzel együtt a jelen szerződés feltételeinek elfogadásával, jóváhagyja, hogy értesítéseket kapjon tőlünk elektronikus úton (az ön „jóváhagyása”). Egyetért, hogy értesítéseket és üzleti tevékenységeket nyújthatunk a Centili társaság technológiájával kapcsolatban, beleértve, de nem korlátozódva a Centili társaság technológiájával kapcsolatos szerződésekre, azon szerződések módosítására vagy változtatására, közzétételekre, értesítésekre, üzleti tevékenységekről szóló információkra, költségekre, kijelentésekere, politikára (beleértve, de nem korlátozódva az adatvédelmi politikánról szóló értesítésekre), keresetekre való válaszokra és egyéb, ügyfelekkel való kommunikációra, amelyeket lehet, hogy törvény ír elő számunkra, miszerint elektronikus formában továbbítsuk önnek (együttesen megjelölve „értesítések”). Minden értesítést vagy (a) elektronikus postán fogunk küldeni, vagy SMS formájában az ön mobiltelefonjára (b), a honlaphoz való hozzáférés biztosításával, amelyet megjelöltünk önnek az elektronikus posta vagy SMS üzenet formájában elküldött értesítésben, vagy (c) a honlapunkon való megjelenítéssel. Minden értesítést írásosnak és fogadottnak fogunk tekinteni, az ön számára történő elküldés pillanatában. Ön a felelős azon értesítések saját nyilvántartásának megteremtéséért és fenntartásáért. Értesítéseket kell küldenie az elektonikus posta címünkre, vagy több ilyen címre, amelyek a honlapon megjelöltek, vagy a honlapon található, adatbenyújtási űrlapokon keresztül. Fenntartjuk annak a jogát, hogy megszüntessük, vagy módosítsuk az értesítések küldési módját.

Előzőleg értesíteni fogjuk önt minden módosításról.

12.2 Adatvédelem

Figyelmesen olvassa el adatvédelmi politikánkat, és a sütikről szóló politikánkat, ha az ön személyes adatainak begyűjtéséről és feldolgozásáról van szó.

 

12.3 Irányadó jog

Elhelyezkedés. A jelen szerződés, valamint minden feltétele az angliai és walesi törvényekkel szabályozott, függetlenül minden, törvényellentétet szabályozó irányelvtől. Minden jogvita esetén, amely kapcsolatban áll a Centili társaság honlapja ön által történő látogatásával, vagy technológiájának használatával, a londoni bíróságok döntenek, és ön jóváhagyja ezen bíróságok kizárólagos illetékességét, és azok elhelyezkedésének ezen célokra történő használatát.

12.4 Átadás

Nem adhatja át, se nem ruházhatja át az önt illető jogokat, kötelezettségeket vagy előjogokat, amelyek a jelen szerződésből erednek, a mi előzőleges, írásos jóváhagyásunk nélkül. Tekintettel az előzőben említettekre, a jelen szerződés kötelez minden szerződő fél vagy engedélyezett átadás követőt. Minden olyan átadás vagy átruházás, amely megszegi ezt a részt, semmisnek tekintődik.

12.5 Jogról való lemondás hiánya

Nem tekintődik úgy, hogy lemondtunk jogainkról vagy jogorvoslatainkról, vagy azok részéről, kivéve ha a jogról való lemondás írásos formában van, és amennyiben alá is írtuk azt. A jelen szerződés bármely rendeletének kényszerrel történő, szigorú teljesítésének részünkről történő elmulasztása (beleértve a Centili társaság bármely politikáját), nem fogja azt jelenteni, hogy lemondunk jogunkról, hogy a későbbiekben teljesítjük azt a rendeletet, vagy a jelen szerződés bármely egyéb rendeletét (beleértve a Centili társaság bármely politikáját).

12.6 Képviselet hiánya

A jelen szerződésben semmi nem teremt bármi nemű közös vállalkozást, munkaadó és alkamazott, megbízó és megbízott közötti kapcsolatot, fogadalmat, partnerséget, sem fiduciárius kapcsolatot önök, mi vagy a velünk kapcsolatban álló alanyok között, és semmi sem szolgál erre ebben a szerződéseben.

12.7 A jelen szerződés egyes rendeleteinek érvényessége

Amennyiben az illetés bíróság érvénytelennek vagy nem vádolhatónak tekinti a jelen szerződés bármely részét, a jelen szerződés többi része teljes mértékben érvényes marad, és a joghatással bír, és a mi kérelmünkre, a bíróság az esetleges érvénytelen vagy vádolhatatlan részeket olyan módon fogja értelmezni, amely leginkább tükrözi az eredeti szöveg hatását és szándékát. Amennyiben az ilyen értelmezés nem lehetséges, az adott rendeletet eltávolítjuk a jelen szerződésből, míg a szerződés többi része teljes mértékben érvényes marad, és joghatással bír.

12.8 Teljes szerződés

A jelen szerződés, beleértve, de nem korlátozódva a Centili társaság politikájára és a honlap általános feltételeire, magába foglalja a szerződő felek között köttetett teljes szerződést, a jelen szerződés tárgyának tekintetében, és lecserél és megsemmisít minden előző és egyidejű szerződést, állítást, nyilatkozatot és a felek közötti, jelen szerződés tárgyával kapcsolatos megegyezést. A fenti szöveggel előlátott, kifejezetten említett eseteket kivéve, a jelen szerződés semmilyen változtatása és módosítása nem kötelező a Centili számára, kivéve ha az írásos formában kerül meghatározásra, és aláírjuk azt.

Centili Payment Demo

Please select the mobile payment flow you want to try: