Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (09/2020)

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Centili LTD εδρεύει επί (5th Floor, 86 Jermyn Street, SW1Y 6AW, London) Hνωμένο Βασίλειο Εφεξής, στην παρούσα θα καλείται χάριν συντομίας, η «Εταιρεία».

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε, μέσω διαδικτύου ή με άλλους τρόπους και οι πρακτικές απορρήτου της Εταιρείας, η οποία δεσμεύεται να προστατεύει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (ΓΚΠΔ) και τους εφαρμόσιμους αυτού Νόμους.

Η εταιρεία απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από κανένα πρόσωπο, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα. Ο ασκών τη γονική μέριμνα έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει την διαγραφή τους. Εάν αντιληφθούμε ότι ένα άτομο που υποβάλλει τα προσωπικά του δεδομένα είναι μικρότερο των 18 ετών θα προβούμε στη διαγραφή τους το συντομότερο δυνατό.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενσωματώνεται και υπόκειται στους ‘’ Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις’’ στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της μέσω του ιστότοπου Corporate.onebip.com

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να σχετίζονται με ένα άτομο – φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικά εάν ταυτοποιείται το πρόσωπο το οποίο αφορούν.

Κατάρτιση προφίλ είναι μια συλλογή δεδομένων που επιτρέπει την εκτίμηση των χαρακτηριστικών ενός ατόμου και συνεπώς σημαντικών πτυχών της προσωπικότητάς του.

Το υποκείμενο δεδομένων είναι φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

Η επεξεργασία δεδομένων είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από τα μέσα και τη διαδικασία που εφαρμόζεται, π.χ. η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, αναθεώρηση, αποκάλυψη, αρχειοθέτηση, προβολή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ως διαβίβαση νοείται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα επιτρέποντας πρόσβαση, μετάδοση ή δημοσίευση.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το νομικό πρόσωπο που αποφασίζει για το σκοπό, το περιεχόμενο και τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο εκτελών την επεξεργασία είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον σκοπό που υποδεικνύεται κατά τη στιγμή της συλλογής, ή για το σκοπό που προβλέπεται από το νόμο. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, τα προσωπικά δεδομένα, μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ή να βελτιώσουμε τη σχέση μας μαζί σας και να εξατομικεύουμε και να βελτιώνουμε διαρκώς την εμπειρία σας με την Εταιρεία μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται νόμιμα κα καλόπιστα και τα δεδομένα που συλλέγονται ή αποθηκεύονται είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους, η οποία η Εταιρεία διασφαλίζει ότι είναι νόμιμη και συνεπής με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

4. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Το είδος προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλεχθούν συμπεριλαμβάνει το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, πληροφορίες χρέωσης ή αριθμό κινητού τηλεφώνου και παρόμοια δεδομένα, όπως αυτά μπορεί να ζητηθούν ανά διαστήματα.

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε επειδή εσείς μας τα παρέχετε, είτε με αυτόματα μέσα. Πιο συγκεκριμένα:

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν υποβάλλετε με δική σας πρωτοβουλία πληροφορίες σε εμάς και συγκεκριμένα, όταν:

  • πραγματοποιείτε εγγραφή στον ιστότοπό μας για λήψη ψυχαγωγικού περιεχομένου κινητών τηλεφώνων, όπως αστρολογικές προβλέψεις, ήχους ειδοποιήσεων, παιχνίδια, φωτογραφίες, ειδήσεις και άλλα αντικείμενα,
  • πραγματοποιείτε σύνδεση επιλέγοντας τις λήψεις αρχείων της Εταιρείας χωρίς εγγραφή στην τοποθεσία Corporate.onebip.com όπως για Μεμονωμένες Λήψεις ή Συνδρομές μέσω SMS χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο,
  • δηλώνετε συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως κληρώσεις λαχνών, διαγωνισμούς, παιχνίδια, έρευνες, φόρουμ,
  • υποβάλλετε απόψεις, ιδέες, ή προτάσεις σε εμάς ή μέσω συνομιλιών μας,
  • μας τα μεταφέρουν αξιόπιστα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο υποβάλλατε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και από δημόσιες βάσεις δεδομένων.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΣΑ - COOKIES

Τα cookies είναι πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται αυτόματα σε προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή σας κάθε φορά που μπαίνετε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies συμβάλλουν στο να διακρίνουν μοναδικά τον υπολογιστή σας στον διακομιστή. Μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τον διακομιστή ώστε να σας βοηθήσουμε να κινηθείτε καλύτερα στο διαδίκτυο, καθώς και για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την ιστοσελίδα και να ελέγξουμε την λειτουργία της. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο, να προσδιορίσει εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό ενεργοποίησης που απαιτείται για πρόσβαση σε συγκεκριμένο υλικό στις τοποθεσίες μας στο διαδίκτυο, να προσδιορίσει το συνολικό αριθμό επισκεπτών και να σας αναγνωρίσει όταν επιστρέψετε στον ιστότοπο της Εταιρείας. Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας και άλλα μη προσωπικά δεδομένα σας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν, για τον περιορισμό των ηλεκτρονικών διαφημίσεων που συναντάτε, σε εκείνες που πιστεύουμε πως είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies μπορούν να αποθηκεύσουν τον κωδικό πρόσβασής σας για εύκολη σύνδεση σε μια τοποθεσία, την οποία έχετε προηγουμένως επισκεφθεί ή μπορούν να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις σας για να σας οδηγήσουν σε μια προσαρμοσμένη σε αυτές ιστοσελίδα.

Τα cookies και άλλα μέσα αναγνώρισης δεν συλλέγουν αναγνωρίσιμες πληροφορίες για το άτομό σας αυτόματα. Μόνο στην περίπτωση που εθελοντικά υποβάλλετε αναγνωρίσιμη πληροφορία, όπως αίτηση εγγραφής ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Τότε τα αυτόματα μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες και/ή τα διαδραστικά (Interactive) ηλεκτρονικά μηνύματα με απώτερο σκοπό την αύξηση της χρησιμότητάς τους για εσάς.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) είναι προγραμματισμένα να δέχονται cookies, παρόλα αυτά μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης έτσι ώστε να αρνείται την λήψη αυτών ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie. Επισημαίνουμε ότι ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας μπορεί να μην λειτουργήσουν σωστά σε περίπτωση που έχετε απορρίψει τα cookies, με αποτέλεσμα να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες.

Είναι πιθανό να εμφανίζονται διαφημίσεις τρίτων στην διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας, οι οποίες μπορεί, επίσης, να περιέχουν cookies που ορίζονται από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο, τα οποία η εταιρεία μας δεν ελέγχει. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου του διαφημιστή ή διαφημιζόμενου, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν κάνει χρήση cookies και με ποιον τρόπο.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και παρόμοια εργαλεία για να συσχετίσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς με προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από εσάς ή ένα αξιόπιστο τρίτο μέρος, συνεργάτη μας. Για παράδειγμα, εάν μας έχετε ζητήσει να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με μελλοντικά προϊόντα ή προωθητικές ενέργειές μας, cookies ή/και ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας μπορεί να μας επιτρέψουν να περιορίσουμε το υλικό που σας παρέχουμε σε αυτό που θεωρούμε ότι θα βρείτε ενδιαφέρον, με βάση τις προηγούμενες ηλεκτρονικές σας δραστηριότητες και προτιμήσεις. Ωστόσο, εάν η εταιρεία επιθυμεί να συνδυάσει τα προσωπικά σας δεδομένα και cookies ή πληροφορίες ιστορικού περιήγησης στο διαδίκτυο με αυτόν τον τρόπο, θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, οι τεχνικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες της Εταιρείας ή συνεργάτες μας μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας αυτόματα με σκοπό την συντήρηση, τη βελτίωση, ασφάλεια και άλλες νόμιμες αιτίες. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP επισκεπτών, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της επίσκεψης και συγκεκριμένες σελίδες που επισκεφθήκατε.

5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι, όταν της παρέχετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε ενημερωθεί σχετικά με το ποιος συλλέγει τις πληροφορίες, τον τρόπο και τον σκοπό συλλογής αυτών, καθώς και με το είδος της χρήσης των πληροφοριών αυτών από την Εταιρεία. Όταν παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας, η Εταιρεία θα σας ειδοποιεί σχετικά με τις επιλογές σας αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης κοινής χρήσης αυτών από εμάς με τρίτες εταιρείες.

Στην παρούσα Πολιτική περιγράφονται τα είδη των άλλων εταιρειών που μπορεί να επιθυμούν αποστολή πληροφοριών προς εσάς σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες τους και επομένως επιθυμούν να μοιραστούν τα προσωπικά δεδομένα σας, με την προϋπόθεση πως έχετε δώσει στην Εταιρεία την ρητή σας συγκατάθεση για να το πράξει.

Στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων συλλέγονται χειροκίνητα ή με τρόπο μη συνδεόμενο με το διαδίκτυο, όπως μέσω ταχυδρομικής κάρτας ή φόρμας συνδρομής, η αναλυτική ειδοποίηση δεν είναι εφικτή, και προκειμένου η Εταιρεία να λάβει τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων εφαρμόζεται η αποστολή μίας σύντομης ειδοποίησης που τους περιγράφει τον τρόπο λήψης του πλήρους κειμένου της παρούσας Πολιτικής και άλλων σχετικών πληροφοριών από εμάς.

Ο ιστότοπος της Εταιρείας μπορεί να περιέχει σύνδεσμο που οδηγεί στους ιστότοπους άλλων εταιρειών. Ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες τρίτων μπορεί να φέρουν λογότυπο της Εταιρείας μας ακόμη και αν δεν τους διαχειριζόμαστε και δεν εξαρτώνται από εμάς.

Στον ιστότοπο της Εταιρείας ενδέχεται να εμφανίζονται διαφημίσεις άλλων εταιρειών. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές τρίτων μερών ή για τις πολιτικές απορρήτου τρίτων μερών ή τοπικών διαφημιστικών εταιρειών στο Internet, στων οποίων την ιστοσελίδα μπορείτε να μεταφερθείτε μέσω συνδέσμου που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Εταιρείας μας. Όταν απομακρυνθείτε από την τοποθεσία της Εταιρείας μέσω ενός τέτοιου συνδέσμου ή με κλικ σε μια διαφήμιση, θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή τοποθεσίας διαφημιστή, ώστε να προσδιορίσετε τον τρόπο που θα χειριστούν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέξουν από εσάς.

Ο ιστότοπος της Εταιρείας μπορεί, επίσης, να συνδέεται με τοποθεσίες που λειτουργούν από σχετιζόμενες εταιρείες με την Εταιρεία μας, όπως εταιρείες που είναι μέλη του Ομίλου της Εταιρείας. Αν και τα μέλη του Ομίλου της Εταιρείας τηρούν τους κανόνες του Ομίλου, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων που επισκέπτονται αυτές τις σχετιζόμενες με εμάς τοποθεσίες θα πρέπει να ανατρέχουν στις ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου και πρακτικές τους, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένα θέματα από την παρούσα Πολιτική.

6. ΧΡΗΣΗ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε με τρόπο που συμφωνεί με την παρούσα Πολιτική και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν και δεν θα τα διαβιβάσει σε τρίτα μέρη που δεν σχετίζονται και συνεργάζονται με αυτή, εκτός εάν λάβει την ρητή συγκατάθεσή σας. Εάν η Εταιρεία λάβει προσωπικά δεδομένα από ένα τρίτο μέρος, όπως έναν συνεργάτη, η χρήση των πληροφοριών από την Εταιρεία θα διέπεται από την παρούσα Πολιτική.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που της χορηγήσατε κατά την εγγραφή σας για να σας στείλει σημαντικές πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας και τις υπηρεσίες που ζητήσατε να σας παρέχει. Επιπλέον, όταν η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα από το ίδιο το υποκείμενο κατά την υποβολή αιτήματός του για λήψη αρχείων και υπηρεσιών από την Εταιρεία, η Εταιρεία θα επεξεργαστεί το αίτημα συνδρομής ή παροχής υπηρεσίας προς το υποκείμενο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας εκπλήρωσης παραγγελίας και πληρωμής, εάν υπάρχει. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δεν θα μοιραστεί τα στοιχεία με τρίτα μέρη, εκτός από εκείνα που η Εταιρεία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση εργασιών (όπως εκπλήρωση παραγγελίας και επεξεργασία πληρωμής), απαραίτητα για την ολοκλήρωση αγορών που πραγματοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων και συνδρομών που αιτείται μέσω του https://badoo.com/

Τρίτος, εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, π.χ. ένας εργολάβος ή πάροχος υπηρεσιών, πρέπει να συμφωνήσει συμβατικά για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Οι όροι αυτής της πολιτικής συμπεριλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτους μόνον εφόσον είναι απαραίτητο ή εφόσον το υποκείμενο χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή του. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παρέχονται ανωνύμως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης, να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων στο σύνολό τους, ανώνυμα, για ερευνητικούς σκοπούς.

Επίσης, μια συνεργαζόμενη εταιρεία μπορεί να προσφέρει λήψεις δεδομένων και αρχείων στα υποκείμενα για λογαριασμό της Εταιρείας, συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα εκ μέρους της Εταιρείας, όταν τα υποκείμενα πραγματοποιούν εγγραφή στην τοποθεσία https://badoo.com/ ή συνδέονται για μεμονωμένες λήψεις αρχείων και υπηρεσιών μέσω του κινητού τηλεφώνου τους. Η συνεργαζόμενη εταιρεία παρέχει σε εμάς τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται για να σας προσφέρει λήψεις πληροφοριών και αρχείων της εταιρείας και άλλες υπηρεσίες που έχετε αιτηθεί. Η συνεργάτης εταιρεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παρέχει επίσης στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας τις πληροφορίες που χρειάζεται για να σας χρεώσει για τις λήψεις πληροφοριών και αρχείων και για άλλες υπηρεσίες που αγοράσατε.

Η Εταιρεία μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με εταιρείες που σχετίζονται και συνεργάζονται μαζί της ή αποτελούν μέρος του Ομίλου της Εταιρείας για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας.

Κάθε υπάλληλος της Εταιρείας εκπαιδεύεται σε θέματα προστασίας δεδομένων και ασφάλειας δεδομένων. Οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και συνεργάτες της Εταιρείας πρέπει να έχουν ένα νόμιμο λόγο για την απόκτηση πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας. Η Εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με εξωτερικούς συνεργάτες ή αντιπροσώπους που την βοηθούν να διαχειριστεί τις πληροφοριακές δραστηριότητές της (π.χ. διαχείριση κλήρωσης λαχνών, εκπλήρωση παραγγελιών, στατιστικές αναλύσεις) αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για να παρέχουν στην Εταιρεία συγκεκριμένη υπηρεσία και όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η Εταιρεία μπορεί να συμβληθεί με τρίτες εταιρείες που κατέχουν την τεχνολογία που επιτρέπει στην Εταιρεία να προσαρμόσει τα διαφημιστικά και μάρκετινγκ μηνύματα που λαμβάνετε στις τοποθεσίες της Εταιρείας στο διαδίκτυο. Τα μη προσωπικά δεδομένα σας και το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο σχετικά με τις δραστηριότητές σας στις τοποθεσίες αυτές μπορεί να μοιράζονται με αυτές τις εταιρείες, έτσι ώστε αυτή η προσαρμογή να μπορεί να επιτευχθεί. Αυτές οι εταιρείες δεν θα μοιραστούν τις πληροφορίες σας με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε θα τις χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ενδέχεται όμως να γίνει χρήση, ανώνυμα, του ιστορικού περιήγησης και άλλων δημογραφικών πληροφοριών αποκλειστικά για διαφημιστικούς-στατιστικούς σκοπούς από την Εταιρεία ή τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της.

7. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται στο εξωτερικό μόνο εάν ο αλλοδαπός νόμος προβλέπει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός νόμος δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να μεταφερθούν σε αυτή τη χώρα μόνον εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει συναινέσει ρητά στη μεταφορά ή εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από την κατάλληλη συμφωνία περί μεταφοράς δεδομένων.

8. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που η Εταιρεία θα αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα χωρίς να σας προσφέρει επιλογή, ώστε να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματά της, άλλων εταιρειών εντός του Ομίλου της Εταιρείας ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων και συνεργατών της, για προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών του ιστότοπού της, για προστασία έναντι απάτης ή για λόγους διαχείρισης κινδύνου, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εθνικού συμφέροντος ή για συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας ή τις νόμιμες διαδικασίες.

9. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην περίπτωση που η Εταιρεία πωλήσει μέρος ή όλη την επιχείρησή της ή πραγματοποιήσει μια πώληση ή μεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή εμπλακεί γενικότερα σε μια συγχώνευση ή μεταφορά επιχείρησης, η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σας σε ένα τρίτο μέρος ως τμήμα αυτής της συναλλαγής.

10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και για όσο χρόνο απαιτείται από το νόμο. Τα στοιχεία της αποθήκευσης δεδομένων και των περιόδων διατήρησης καθορίζονται στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων της Εταιρείας.

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα από την σύγχρονη τεχνολογία, οργανωτικά και φυσικά μέτρα για την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της έναντι απώλειας, κλοπής και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, αποκάλυψης ή τροποποίησης με στόχο την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητάς τους. Επιπλέον, η Εταιρεία χρησιμοποιεί εύλογες μεθόδους για να βεβαιωθεί πως τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή, ενημερωμένα και κατάλληλα συμπληρωμένα.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το ΓΚΠΔ τα οποία η εταιρεία σέβεται και προστατεύει:

α) Το δικαίωμα ενημέρωσης,

β) Το δικαίωμα πρόσβασης,

γ) Το δικαίωμα διόρθωσης,

δ) Το δικαίωμα διαγραφής,

ε) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

στ) Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων,

ζ) Το δικαίωμα αντίρρησης,

η) Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ.

Εάν ζητήσετε από την Εταιρεία να διακόψει την χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, η Εταιρεία θα ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, διατηρώντας μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και η Εταιρεία θα ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, όχι σε περισσότερο από 30 ημέρες.

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Επομένως, θα πρέπει να την εξετάζετε τακτικά ώστε να είστε ενήμεροι σχετικά με τις πλέον πρόσφατες πολιτικές και πρακτικές της Εταιρείας. Εάν η Εταιρεία αλλάξει ουσιωδώς τις πρακτικές της αναφορικά με τη συλλογή ή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, τα προσωπικά δεδομένα σας θα συνεχίσουν να διέπονται από την Πολιτική κάτω από την οποία έγινε η συλλογή τους, εκτός αν σας έχει παρασχεθεί σχετική ειδοποίηση και δεν παρουσιάσατε καμία ένσταση έναντι της αλλαγής.

14. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως για την επίλυση θεμάτων απορρήτου, για θέματα σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία, για να αναθεωρήσετε, διορθώσετε ή διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας ή για να διακόψετε κάθε μελλοντική επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.support@paydash.gr ,με την εξυπηρέτηση πελατών τηλ. 2111881788 ή με επιστολή που αποστέλλετε στην έδρα της Εταιρείαςπου βρίσκονται στην Centili LTD εδρεύει επί (5th Floor, 86 Jermyn Street, SW1Y 6AW, London) Hνωμένο Βασίλειο


PRIVACY POLICY (09/2020)

1. PRIVACY POLICY PURPOSE AND SCOPE

The company under corporate name Centili LTD, has its head offices in 5th Floor, 86 Jermyn Street, SW1Y 6AW, London, United Kingdom Hereinafter referred to as “Company”.

The present Privacy Policy describes the means for the collection and processing of the personal data that the Company receives, via the internet or otherwise, and the Company’s privacy practices. The Company commits to protect and process the personal data in a lawful manner, in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and the laws implementing it.

The Company is addressed to adults. The Company does not collect personal data for any person, known to the Company to be aged under 18 years, without the prior verifiable consent of the holder of parental responsibility over the child, who has the right to be informed regarding the information provided by the minor and/or to request its erasure. If Company becomes aware that the person who is submitting his/her personal data is under 18 years old, the Company shall erase said data as soon as possible.

The present Privacy Policy is incorporated and is subject to the General Terms and Conditions, which can be found at the Company’s website. The Company conducts its business activities via its website Corporate.onebip.com

2. DEFINITIONS

Personal data means any information relating to an individual – natural person. The data are deemed personal if the person concerned can be identified.

Profiling means the collection of data, which facilitates the evaluation of a person’s characteristics and, consequently, significant aspects of his/her personality.

Data subject is the natural person to whom the personal data relate to.

Data processing means any activity involving personal data, irrespective of the means and the procedure applied, e.g., collection, recording, use, revision, disclosure, organization, projection and destruction of personal data.

Transmission means the access to personal data, for example by allowing access, broadcast or publication.

Controller means the legal entity that determines the purpose, the scope and the procedure of the processing of personal data.

Processor means a natural person or legal entity, which processes personal data following the controller’s instructions.

3. PROCESSING PURPOSE

Personal data is processed only for the purpose determined at the time of the collection or for the purpose provided by law. The information collected, i.e. the personal data, enable us to establish or improve our relationship with you and to personalize and constantly enhance your experience with our Company.

The processing of the personal data is conducted in a lawful manner and in good faith and the data collected or stored are necessary, in order to fulfil the processing purpose; the Company ensures that said processing is lawful and consistent with the purpose that the data was collected for.

4. CATEGORIES OF COLLECTED DATA AND MEANS OF COLLECTION

WHICH PERSONAL DATA WE COLLECT

The types of personal data that may be collected include your full name, your email address, billing information or mobile telephone number and related data, as may be requested for time to time.

We collect your personal data either because you provide them to us or via automated means. More specifically:

A. INFORMATION PROVIDED BY YOU

We collect personal data from you when you submit information to us, on your own initiative and, more specifically, when you:

  • subscribe to our website, in order to receive recreational content for mobile phones, for example star sign predictions, notification sounds, games, pictures, news etc.,
  • use the Company’s download links, without subscribing to Corporate.onebip.com for example for individual downloads or subscription via SMS through your mobile phone,
  • participate in activities, such as sweepstakes, competitions, games, surveys, fora,
  • express your views, ideas or suggestions to us or through our communications,
  • the personal data are delivered to us by reliable third parties that we cooperate with, in order to fulfil the purpose that you submitted your personal data for, as well as through public databases.

B. INFORMATION COLLECTED VIA AUTOMATED MEANS - COOKIES

Cookies are information, which is automatically placed in a predetermined file in your computer each time you visit specific websites. Cookies contribute to uniquely identify your computer to the server. They allow us to collect information relating to the server, in order to help you browse the internet better and to evaluate our website and test its function. The Company uses cookies to identify how you browse the internet, to determine whether you have downloaded the activation software, which is required in order to access specific material in our websites, to determine the total number of visitors and to identify you when you use the Company’s website again. Information pertaining to your activities in our website and other non-personal data may also be used, in order to limit the online advertisements to those we believe meet your interests. Cookies may save your access code, in order to provide easy access to a website that you have previously used or may save your preferences, in order to redirect you to a website adjusted to said preferences.

Cookies and other identifying means do not collect information that may be used to identify you automatically, unless you voluntarily submit such information, for example via a subscription request or by sending an email. In this event, the automated means will be used to deliver additional information regarding your use of the websites and/or the interactive emails, in order to render them more useful for you.

Most browsers are programmed to accept cookies. Nevertheless, you may adjust your browser’s settings to reject downloading them or to notify you each time you receive a cookie. Please be informed that some pages of our website may not function properly, if you reject cookies, and as a result you may not have access to specific applications.

Third party advertisements may appear in the Company’s website, which may also contain cookies; said cookies are determined by the advertiser or the advertised entity and the Company does not control them. Therefore, you should refer to the advertiser’s or the advertised entity’s privacy policy, in order to ascertain if they use cookies and how.

We may use cookies and other similar means to associate your use of our website with personal data received by you or a by reliable third party, our associate. For example, if you have requested information in regard to future products or promotional activities of our Company, cookies and/or your browsing history in regard to your activities in our website, may allow us to limit the provided material to what we believe you may find interesting, based on your previous online activities and preferences. However, if the Company wishes to associate your personal data and cookies or information regarding your browsing history in the above manner, we will request your express consent.

Moreover, the technical department or other departments of our Company or our associates may automatically collect information regarding the visitors of the Company’s website for maintenance, improvement, security and other legitimately acceptable reasons. Such information may include the IP address of visitors, the browser type, the date, time and duration of the visit and specific pages that you have visited

5. COMPANY PRACTICES REGARDING PERSONAL DATA COLLECTION AND NOTICES TO THE SUBJECTS

The Company ensures that, when you provide personal data, you have been informed in regard to who collects the information, the means and the purpose of their collection, as well as the type of use of said information by the Company. When you provide your personal data, the Company will notify you about your options regarding their use, including any potential joint use of the data by the Company and third parties.

This Privacy Policy describes the types of other companies that may wish to send you notifications about their products and services and, therefore, wish to share your personal data, under the condition that you have explicitly consented to the above.

In the event that the subjects’ personal data are collected manually or by means not related to the internet, for example via a postal card or subscription form, a detailed notice is not possible and, in order for the Company to obtain the subjects’ express consent, the Company sends a brief notice, whereby it describes how the subjects may receive our entire Privacy Policy and other related information from us.

The Company’s website may contain a link to other companies’ websites. Some of these websites may have our Company’s logo, even if they are not operated by or depended on the Company.

The Company’s website may also have advertisements from other companies. The Company is not responsible for the practices of third parties or for the privacy policies of third parties or local advertising companies on the internet, where you may be redirected via a link that appears on the Company’s website. When redirected from the Company’s website via such link or by clicking on an advertisement, you should refer to the applicable privacy policy of the third party or the advertiser’s website to assess how they will handle any personal data collected from you.

The Company’s website may also be linked to websites operated by the Company’s affiliates, for example companies that are members of the Company’s Group. Although members of the Company Group abide by the rules of the Group, the subjects of the personal data should refer to the separate privacy policies and practices, which may differ in certain aspects from this Privacy Policy.

6. USE/ PROCESSING OF PERSONAL DATA BY THE COMPANY AND TRANSFER TO THIRD PARTIES

The Company will use the personal data that you provide according to this Privacy Policy and exclusively for the purposes that you provided them for and will not transfer them to any third parties that are not related or associated with it, unless you have provided your express consent.

If the Company receives personal data from a third party, such as a business partner, such information will be used by us in accordance with this Privacy Policy.

The Company may use the personal data that you provided during your registration, in order to send important information and notices regarding your account and the requested services. Furthermore, when the Company collects personal data from the subject itself, when the latter requested to receive files or services from the Company, the Company will process the request for assistance or service, including processing the completion of the order and the payment, if any. In these occasions, the Company will not share the data with third parties, with the exception of those that the Company uses to conduct its business (for example, the completion of the order and the payment processing), required to conclude purchases that are made by the subject and subscriptions that it has requested via https://badoo.com/

Any third party that undertakes the processing on behalf of the Company, for example a contractor or a service provider, is required to contractually agree to the processing of the personal data in accordance with this Privacy Policy. The terms of this Policy are included in the pertinent agreements.

The personal data are revealed to third parties only if necessary or if the subject expressly consents to it. The personal data should be provided anonymously, if deemed appropriate.

The Company may, also, use all the personal data, in an anonymously, for research purposes.

Moreover, a Company ’s associate may offer the subjects downloads of data and files, by collecting personal data on behalf of the Company, when the subjects register at https://badoo.com/or log in for individual downloads of files and services via their mobile phone. The Company’s associate shares with the Company the personal data required, in order to offer you information and file downloads and other services you have requested. The Company’s associate also provides to your mobile phone operator the information required, in order to charge you for the information and file downloads and other services that you have purchased.

The Company may share your personal data with companies that are associated or cooperating with it or belong to its Group of Companies, in order to fulfil the processing purpose.

All Company’s employees are trained in personal data and data security issues. The employees, officers and associates of the Company should have legitimate reason, in order to access your personal data. The Company may share your personal data with outsource associates or agents, who assist us in managing our informational activities (for example managing sweepstakes’ tickets, completion of orders, statistical analyses), but can only use your personal data, in order to provide to the Company a specific service and not for any other purpose.

The Company may enter into agreements with other companies that own the technology, which allows the Company to adjust the advertising and marketing messages you receive on the Company’s websites. Non-personal data and your browsing history data about your activities on these websites may be shared with these companies, in order to achieve this adjustment. These companies will not share your information with any third party nor use it for any other purpose. It is, nonetheless, possible for the browsing history and other demographic information to be used, anonymously, exclusively for advertising-statistical purposes by the Company or its business associates.

7. CROSS-BOARDER PERSONAL DATA DISCLOSURE

The personal data are disclosed to a third country, only if the legislation of said country provides for sufficient protection of the data. If the legislation of the third country does not provide for sufficient protection of the data, the personal data may only be transferred to this country, if the subject has expressly consented to their transfer or if the data protection is provided for by an appropriate agreement regarding the transfer of data.

8. PERSONAL DATA DISCLOSURE

The Company may disclose personal data without offering you a choice, in order to protect its legitimate rights, the rights of other companies that belong to its Group of Companies or the rights of its employees, officers or associates, to safeguard the security of its website visitors, to be protected against fraud or for reasons relating to danger management, public order and security, public interest or in order to comply with the law or the legal procedures.

9. COMPANY TRANSFER

In the event the Company transfers, in whole or in part, its business or sells or transfers assets or, in general, engages in a merger or transfer of its business, it may transfer your personal data to a third party as part of this transaction.

10. DATA STORAGE AND RETENTION

The personal data are stored for as long as it is required for the fulfilment of the purpose that they were collected for and for as long as it is required by law. The information relating to the storage of the personal data and the period of their retention are determined in the Data Retention Policy of the Company.

11. SECURITY

The Company takes all measures indicated by modern technology, organizational and physical, in order to safeguard the personal data in its possession against loss, theft and unauthorized use, disclosure or modification, so as to ensure their integrity, confidentiality and availability. Furthermore, the Company applies reasonable methods to ensure that the personal data are accurate, updated and properly completed.

12. DATA SUBJECTS’ RIGHTS

All data subjects have the following rights, pursuant to GDPR, which the Company respects and protects:

(a) right to be informed,

(b) right to access,

(c) right to rectification,

(d) right to erasure,

(e) right to restriction of processing,

(f) right to data portability,

(g) right to object,

(h) rights relating to the automated decision-making and profiling.

If you request the Company to discontinue the use of your personal data, the Company shall satisfy your request and shall maintain only the information necessary to comply with the national legislation.

You may contact the Company, in order to exercise your rights, and the Company shall respond in a timely manner, not exceeding 30 days.

13. AMENDMENT OF THE PRIVACY POLICY PROVISIONS

The above provisions represent the entire agreement with the Company, which has the right to amend or update or remove all provisions herein, without any notice. The amendment or update will be effective upon relevant modification of this document. Therefore, you should regularly refer to this Policy, in order to be informed about the Company’s latest policies and practices. If the Company materially changes its practices in regard to the collection and use of your personal data, said data will continue to be subject to the Policy that was applicable during their collection, unless you have been accordingly notified and did not object to said change.

14. MEANS OF COMMUNICATION FOR THE RESOLUTION OF PERSONAL DATA ISSUES AND THE EXERCISE OF THE SUBJECTS’ RIGHTS

In order to exercise your rights, for example resolve a privacy issue, for issues relating to the collection and processing of your personal data by the Company, in order to revise, rectify or erase your personal data or to discontinue any future communication with us, you may contact the Company via the email address c.support@paydash.gr, by calling the customer service at 2111881788 or by sending a letter to the Company’s head offices at 5th Floor, 86 Jermyn Street, SW1Y 6AW, London, United Kingdom

Centili Payment Demo

Please select the mobile payment flow you want to try: